V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Prawa Podatkowego

13-14 października 2017 r.

Cel konferencji

Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Prawa Podatkowego tworzy forum, na którym doktoranci prawa podatkowego mogą prezentować wyniki swoich badań.

Gdzie i kiedy

Konferencja odbywa się co roku w Zakopanem. W 2017 r. odbędzie się w dniach 13-14 października w Grand Hotel Stamary.

Organizatorzy

Przedsięwzięcie jest organizowane przez Stowarzyszenie Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego oraz przez Zakład Prawa Finansowego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dowiedz się więcej o historii i celach konferencji. Poznaj tematy referatów z poprzednich obrad.

Program konferencji

V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Prawa Podatkowego

TEMATYKA REFERATÓW
 • Niektóre wątpliwe zagadnienia konstrukcji dodatkowego zobowiązania podatkowego VAT
 • Charakter prawny utrwalonej praktyki interpretacyjnej
 • Podatek od wyjścia – wybrane zagadnienia
 • Specjalny podatek węglowodorowy w pigułce - co, dlaczego, jak i kiedy?
 • Prawo do autonomii informacyjnej a technologie informatyczne usprawniające pozyskiwanie i gromadzenie informacji przez administrację skarbową
 • Zakat jako przykład islamskiej daniny
 • Prawnik doktorant jako podatnik – analiza spornego orzecznictwa
 • Polska klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowaniaPolska klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania
 • Efektywność procedury zwrotu VAT
 • Materialnoprawne podstawy wznowienia postępowania podatkowego - wnioski z badań
TEMATYKA REFERATÓW
 • Śladami prawodawcy faktycznego. Materiały legislacyjne jako narzędzie wykładni
 • Przyczynek do dyskusji nad źródłami prawa podatkowego
 • Pozalegislacyjna działalność Ministerstwa Rozwoju i Finansów
 • Międzynarodowa konkurencja podatkowa jako jedna z przyczyn unikania opodatkowania
 • Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych – analiza regulacji w kontekście art. 217 Konstytucji
 • Kontrola podatkowa a prawo do prywatności w świetle standardów konstytucyjnych
 • Zwrot nienależnie pobranego VAT – wybrane zagadnienia
 • Wybrane problemy VAT w samorządach – analiza orzecznictwa
 • Nowe spojrzenie na kwestię należytej staranności
 • STIR – narzędzie zwalczania karuzel VAT
 • Ubezpieczenia w Europejskim podatku VAT – obecne problemy i alternatywa dla zwolnienia w świetle rozwiązań Australii i Nowej Zelandii

Referenci

Podczas konferencji swoje referaty zaprezentują doktoranci oraz pracownicy naukowi z różnych ośrodków w kraju.

Poznaj szczegóły organizacyjne, dowiedz się więcej o miejscu konferencji, sprawdź jak dojechać oraz jak zgłosić swój udział.

Organizatorzy

 

Partnerzy

 

Skontaktuj się z nami

Chcesz wiedzieć więcej lub zgłosić swój udział w konferencji? Zobacz zakładkę szczegóły organizacyjne lub skontaktuj się z nami:

Iwona Biernat Baran

email: iwonkabb@gmail.com telefon: 691 446 682

Agnieszka Chamera

email: agnieszkaa.ch@gmail.com telefon: 660 429 546

Paweł Mikuła

email: pawel.mikula@gmail.com telefon: 792 77 22 92

 

dr Agnieszka Franczak

email: aga.franczak@op.pl