dr Adam Bartosiewicz

Doradca podatkowy nr wpisu 11670, wpisany na listę doradców podatkowych w 2011 roku. Radca prawny nr wpisu SZ-1153, wpisany na listę radców prawnych w 2013 roku.

Posiada 13 letnie doświadczenie w czynnościach związanych z rozliczaniem podatków. Doktor nauk prawnych. Wspólnik i wiceprezes zarządu komplementariusza.

Uznany szkoleniowiec. Autor kilkuset glos, komentarzy i artykułów dotyczących problematyki podatkowej oraz związanej z finansami publicznymi (w tym finansami samorządów terytorialnych). Cytaty z jego publikacji pojawiają się w ponad 2.500orzeczeniach sądów administracyjnych.

Dr Bartosiewicz nie ogranicza się tylko do opisywania rzeczywistości normatywnej, lecz w wielu wypadkach kreuje, czy też inicjuje sposób interpretacji i rozumienia przepisów prawnych. Jako jeden z niewielu doradców podatkowych w Polsce może się pochwalić tym, że reprezentował z sukcesem klienta w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.