Błażej Kuźniacki

Prawnik, badacz na Uniwersytecie w Oslo, doktorant na UMK w Toruniu, współpracownik w kancelarii prawnej PATH Augustyniak, Hatylak i Wspólnicy.

Badacz naukowy zafiliowany z Katedrą Prawa Publicznego i Międzynarodowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Oslo; doktorant w Katedrze Prawa Finansów Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz współpracownik w kancelarii prawnej PATH Augustyniak, Hatylak i Wspólnicy.

Błażej Kuźniacki ukończył  z wyróżnieniem jako najlepszy student i najlepszy absolwent Prawo oraz Europeistykę na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Był stypendystą na obu tych kierunkach studiów przez pełen okres studiów, a także stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na ostatnich latach studiów oraz w ostatnim roku studiów otrzymał wyróżnienie od Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za wyjątkowe osiągnięcia w zakresie prawa podatkowego i rozsławianie imienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na arenie międzynarodowej. Błażej studiował również prawo na Uniwersytecie w Bergen w Norwegii w ramach rocznej wymiany naukowej Erasmus oraz przebywał na międzynarodowych stypendiach naukowych dotyczących prowadzenia badań naukowych w zakresie międzynarodowego, komparatystycznego i europejskiego prawa podatkowego w takich jednostkach naukowych, jak: International Bureau of Fiscal Documentation w Amsterdamie, Instituto de Direito Económico Financeiro e Fiscal w Lizbonie, Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht w Wiedniu oraz Institutt for offentlig rett w Oslo.

Błażej Kuźniacki jest laureatem prestiżowych nagród, w szczególności Stypendium START 2015 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, które jest przyznawane najzdolniejszym młodym uczonym w Polsce oraz the 2016 IFA President YIN Scientific Award za publikację artykułu „The Need to Avoid Double Economic Taxation Triggered by CFC Rules under Tax Treaties, and the Way to Achieve it” (Intertax 2015, nr 12), tj. nagrodę, którą przyznaje się za najlepszy artykuł poszerzający rozumienie problematyki międzynarodowego i komparatystycznego prawa podatkowego oraz zawierający nowe, praktyczne rozwiązania problemów związanych z transgranicznymi aspektami opodatkowania.

Zawodowo, Błażej Kuźniacki od maja 2016 r. jest współpracownikiem w kancelarii prawnej PATH Augustyniak, Hatylak i Wspólnicy, specjalizującym się w zakresie podatków dochodowych, międzynarodowego prawa podatkowego oraz prawa podatkowego Unii Europejskiej. Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią PATH, Błażej zdobywał doświadczenie zawodowe w latach 2010-2015 w prestiżowych firmach i kancelariach prawnych oraz podatkowo-prawnych.

Błażej Kuźniacki jest autorem ponad 50 polsko i angielskojęzycznych publikacji naukowych i specjalistycznych z zakresu krajowego, międzynarodowego i europejskiego prawa podatkowego oraz jest prelegentem na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach.  Bywa także wykładowcą na krajowych i zagranicznych uczelniach. Kuźniacki jest także członkiem polskiego oraz norweskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association). Jego poglądy naukowe, zwłaszcza w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, są cytowane przez wielu polskich i zagranicznych naukowców a także bywają powoływane przez jurysprudencję.

Posługuje się biegle językiem angielskim, bardzo dobrze językiem norweskim oraz dobrze językiem rosyjskim. Zna również podstawy języka hiszpańskiego i portugalskiego.