prof. dr hab. Bogumił Brzeziński

bbrzezinskiKierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UMK w 1974 r. Dr nauk prawnych – 1979 r.; dr habil. w zakresie prawa finansowego – 1988 r. Docent, a następnie – od 1990 r. – profesor nadzwyczajny w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Tytuł profesora nauk prawnych otrzymał w 1997 r.

Specjalizuje się w prawie finasów publicznych, w tym w polskim prawie podatkowym oraz prawie podatkowym Wspólnoty Europejskiej. Odbył aplikację sędziowską.

Od 1991 r. kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych. W latach 1991­-1996 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK. Członek Rady Programowej Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi. Kierownik Podyplomowego Studium Skarbowości. Działa w wielu krajowych i międzynarodowych organizacjach, których celem jest m. in. badanie prawa podatkowego i kierunków jego rozwoju. Jest między innymi członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA), Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego oraz Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Jako uznany autorytet w dziedzinie prawa finansowego i szeroko pojętego prawa podatkowego, Profesor był bądź jest obecnie ekspertem Sejmu i Senatu RP oraz Trybunału Konstytucyjnego w sprawach legislacji podatkowej. Był członkiem zespołu problemowego Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów VI kadencji, a w latach 1991-1999 powołanej przez Ministra Sprawiedliwości Komisji Reformy Prawa Karnego – Zespołu ds. Prawa Karnego Skarbowego. Był członkiem Społecznej Rady Skarbowości przy Ministrze Finansów.

W latach 1997-1999 był członkiem powołanej przez Ministra Finansów Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Podatkowych. Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego oraz przewodniczący Rady Programowej dwumiesięcznika „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego”; redaktor naczelny „Kwartalnika Prawa Podatkowego” oraz członek Rad Programowych miesięcznika „Monitor Podatkowy” oraz miesięcznika „Prawo i podatki”. Pełni rozmaite funkcje społeczne, m.in. był przewodniczącym Rady Fundacji Odnowy Zabytków m. Torunia oraz przewodniczącym Stałego Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Toruniu.