dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK

Pracownik Katedry Prawa Finansów Publicznych WPiA UMK w Toruniu i okresowo Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Radca prawny, specjalizuje się w problematyce prawa podatkowego, celnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Autor ponad 300 publikacji z zakresu tej problematyki. Członek Stowarzyszenia – Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego, kolegium redakcyjnego Przeglądu Podatkowego oraz redaktor naczelny Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego, zastępcą kierownika Ośrodka Studiów Fiskalnych UMK. Jest organizatorem kierunku doradztwo podatkowe na WPiA UMK oraz pełnomocnikiem Dziekana do spraw tego kierunku.