Filip Świtała

switalaDoradca podatkowy.  Specjalizuje się w zakresie podatku CIT oraz postępowań podatkowych.  Doświadczenie zawodowe zdobył w Arthur Andersen, a po połączeniu firm w Ernst & Young (w latach 1996 – 2006). W latach 2006 – 2010 współpracował z Kancelarią Prawniczą Salans, z BDO Numerica oraz z Plich & Partners.

Jego doświadczenie obejmuje optymalizację podatkową, opodatkowanie międzynarodowe, ceny transferowe, połączenia i przekształcenia spółek, przeglądy due dilligence oraz postępowania podatkowe. W latach 2010 – 2014 był urzędnikiem w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej Podatków i Unii Celnej, gdzie zajmował się m.in. zagadnieniami związanymi z podatkami dochodowymi, opodatkowaniem majątku i spadków transgranicznych, opodatkowaniem fuzji funduszy inwestycyjnych oraz przygotowywał zalecenia dla Polski w sprawie poprawy systemu podatkowego w ramach koordynacji polityki makroekonomicznej (tzw. semestr europejski).

Jest współautorem Komentarza do ustawy o CIT (wyd. LexisNexis, 2007 i 2009), komentarzy do wyroków Trybunału Sprawiedliwości dotyczących podatku u źródła od dywidend transgranicznych (Wolters Kluwer, 2014) oraz wielu publikacji o tematyce podatkowej (m. in. w Przeglądzie Podatkowym, European Taxation, International VAT Monitor, Glosie, Prawie i Podatkach).

Prowadził szkolenia z podatku dochodowego od osób prawnych, unikania podwójnego opodatkowania (model konwencji OECD), podatku od nieruchomości, cen transferowych,  postępowań kontrolnych i podatkowych oraz planowania podatkowego.