dr Jowita Pustuł

PustułLicencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 10154), adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego UJ. Od 2005r. prowadzi działalność doradczą w ramach spółki J.Pustuł, M.Przywara Doradztwo podatkowe. 

W latach 1998–2004 pracowała w dziale podatkowym KPMG, ostatnio na stanowisku Menedżera. Jest doktorem nauk prawnych. Jej praca doktorska poświęcona była podatkowym i prawnym aspektom przekształcenia, przejęcia, połączenia i podziału spółek. Specjalizuje się w doradztwie przy restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Zajmuje się również  świadczeniem usług bieżącego doradztwa podatkowego.

Posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu podatników w postępowaniu podatkowym i sądowo-administracyjnym. Doradza spółkom produkcyjnym, dużym sieciom handlowym, podmiotom zajmującym się budową, zarządzaniem i wynajmem obiektów komercyjnych. Jest autorem licznych artykułów poświęconych zagadnieniom podatkowym oraz glos do wyroków sądów administracyjnych. Posiada znajomość języka angielskiego.