dr Paweł Mikuła

pmnewDoktor nauk prawnych, starszy menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte, doradca podatkowy.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (mgr prawa) oraz Wydziału Zarządzenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (podyplomowe studia w zakresie rachunkowości).

Pracował również dla PwC. Posiada 8-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym.

Uczestniczył oraz koordynował liczne projekty podatkowe dla polskich i międzynarodowych firm z różnorodnych branż. Koordynował również duże projekty dla podmiotów z sektora publicznego.

Specjalizuje się w podatku VAT, posiadając również szerokie doświadczenie w doradztwie w zakresie innych obszarów prawa podatkowego.

Jest autorem licznych publikacji w prasie codziennej (Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna), jak również w profesjonalnej prasie podatkowoprawnej (Kwartalnik Prawa Podatkowego, Monitor Podatkowy, Prawo i Podatki, Orzecznictwo Podatkowe, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego).

Prowadził wykłady z zakresu prawa podatkowego na seminariach organizowanych dla przedsiębiorców, jak również na konferencjach naukowych poświęconych tematyce podatkowej.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół zasady proporcjonalności oraz formalizmu prawa podatkowego. W praktyce zawodowej zajmuje się głównie podatkiem VAT oraz procedurą podatkową.