Program szczegółowy

 

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego „Współczesne problemy prawa podatkowego”

Zakopane, 11-12.10.2019 r.

 

DZIEŃ PIERWSZY

ZAGADNIENIA TEORII, NAUKI PRAWA PODATKOWEGO

10.30-11.15                  Rejestracja uczestników

11.15-11.30                  Rozpoczęcie konferencji, powitanie zaproszonych gości i uczestników

11.30-12.00                  Prof. dr hab. Adam Nita, UJ – Problemy dwuinstancyjności postępowania podatkowego

12.00-12.20                  Prof. dr hab. Paweł Borszowski, UWr, Zasada ustawowej regulacji podatku a relacja pomiędzy definiowaniem a elastycznością

12.20-12.35                  Dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK, BEPS i walka z nadużyciami jako usprawiedliwienie dla łamania zasad prawa i dobrych obyczajów

12.35-12.50                   Dr hab. Krzysztof-Lasiński-Sulecki, prof. UMK, Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w VAT

12.50-13.10                   Dyskusja

13.10-13.30                   Przerwa kawowa

13.30-13.40                  Dr Jowita Pustuł, UJ, Ustalenie ceny rynkowej w transakcjach między członkami grup kapitałowych  – zasada długości ramienia i podział wg formuł

13.40-13.50                  Dr Agnieszka Franczak, UEK, Stosowanie instytucji bezpodstawnego wzbogacenia do należności podatkowych a założenia nowej Ordynacji podatkowej

13.50-14.00                  Dr Ewa Prejs, UMK, Wykorzystanie przez organy podatkowe dowodów pozyskanych nielegalnie lub których legalność nie została potwierdzona

14.00-14.10                  Dr Aleksander Słysz, UJD, Populizm jako czynnik kształtujący prawo podatkowe

14.10-14.20                  Dyskusja

14.20-15.00                  Obiad

                                       Doktoranci

15.00-15.10                  Magdalena Oleksy (doktorant UJ), Derywacyjna koncepcja wykładni prawa podatkowego w kontekście zasady in dubio pro tributario

15.10-15.20                  Marek Słupczewski (doktorant UMK), Wymóg udokumentowania otrzymania darowizny środków pieniężnych dowodem przekazania na rachunek płatniczy obdarowanego przy nabyciu nieruchomości – wymogiem wyłącznie w przypadku profiskalnej wykładni?

15.20-15.30                  Karolina Rutkowska-Barnaś (doktorant UJ), Orzecznictwo TSUE w zakresie klauzul antyabuzywnych na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych

15.30-15.40                  Magdalena Małecka (doktorant UJ), RODO a tajemnica skarbowa

15.40-15.50                  Marcin Kantorek (doktorant UJ), Postępowanie dowodowe w sprawach z zakresu opodatkowania dochodów z prostytucji

15.50 -16.00                 Paweł Zielonka (doktorant UJ), Zezwolenie na wypłatę środków z rachunku VAT syndykowi masy upadłości 

16.00-16.10                  Masza Holutiak-Pękalska (doktorant UJ), Podatek wojenny na Ukrainie

16.10 -16.20                  Teresa Sławińska-Choryło (doktorant PAN)  E-DD w paliwie lotniczym – szanse wdrożenia

16.20-16.30                  Łukasz Koba (doktorant KUL), BEPS 2.0 – w jakim kierunku zmierzają G-20/OECD

16.30-17.00                  Dyskusja

17.00-17.45                  Debata „Prawo podatkowe a ekonomia”

Wprowadzenie – Dr Jarosław Neneman, UŁ

19.30                            Kolacja – Karczma Góralska Tradycja, Krupówki 29

 

DZIEŃ DRUGI

ZAGADNIENIA PRAKTYKI PRAWA PODATKOWEGO

 

10.00-10.15                  Dr hab. Adam Mariański, prof. UŁ, Przewodniczący KRDP, Polska legislacja podatkowa a wyzwania dla doradztwa podatkowego

10.15-10.25                  Alicja Sarna, Nadużycie prawa przez organy podatkowe

10.25-10.35                  Dr Dagmara Dominik-Ogińska, Godność a VAT

10.35-10.45                  Dr Paweł Mikuła, Czym kieruje się Trybunał Sprawiedliwości UE orzekając w sprawach VAT?        

10.45-10.55                  Radomir Szaraniec, Wiceprzewodniczący KRDP, Ulga na złe długi po ogłoszeniu upadłości dłużnika w świetle orzecznictwa

10.55-11.05                  Justyna Zając-Wysocka, Wpływ ustaleń poczynionych w postepowaniu głównym na postępowanie powiązane w kontekście prawa do obrony

11.05-11.30                  Dyskusja

11.30-12.00                  Przerwa kawowa i czas na wymeldowanie się z hotelu

12.00-12.15                  Dr Adam Bartosiewicz, Jak uśmiercić interpretacje indywidualne?

12.15-12.25                  Dr Katarzyna Knawa, Ograniczony obowiązek podatkowy nierezydentów

12.25- 12.35                 Dr Izabela Andrzejewska- Czernek, IP Box- status prac nad przepisami

12.35-12.45                  Radosław Pioterczak, Spółka osobowa jako inwestor w specjalnej strefie ekonomicznej oraz strona decyzji o wsparciu nowej inwestycji. Wątpliwości

12.45-12.55                  Iwona Krzemińska, Znaczenie substancji biznesowej w przypadku podmiotów osiągających przychody pasywne

12.55-13.20                  Dyskusja i podsumowanie konferencji

13.20-13.30                  Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze wystąpienie i wręczenie nagród

13.30-14.30                  Obiad