Szczegółowy program konferencji

VI Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Prawa Podatkowego

„Współczesne problemy prawa podatkowego”

Zakopane, 13-14 października 2017 r.

 

 

13.10.2017 r.

9.30-9.50      Rejestracja uczestników

9.50-10.20      Powitanie gości oraz otwarcie konferencji, prof. dr hab. Bogumił Brzeziński

10.20-10.40      dr Adam Bartosiewicz, Niektóre wątpliwe zagadnienia konstrukcji dodatkowego zobowiązania    podatkowego VAT

10.40-11.00      Iwona Biernat-Baran, Kontrola podatkowa a prawo do prywatności w świetle standardów konstytucyjnych

11.00-11.20      dr Michał Wilk, Charakter prawny utrwalonej praktyki interpretacyjnej

11.20-11.40      dr Aneta Nowak-Piechota, Podatek od wyjścia – wybrane zagadnienia

11.40-12.20      Przerwa kawowa

12.20-12.40      Aleksandra Barwaniec, Specjalny podatek węglowodorowy w pigułce – co, dlaczego, jak i kiedy?

12.40-13.00      Edgar Drozdowski, Prawo do autonomii informacyjnej a technologie informatyczne usprawniające pozyskiwanie i gromadzenie informacji przez administrację skarbową

13.00-13.20      Artur Halasz, Zakat jako przykład islamskiej daniny

13.20-14.45      Obiad

14.50-15.10      Jerzy Martini, Nowe spojrzenie na kwestię należytej staranności

15.10-15.45       Filip Świtała, STIR – narzędzie zwalczania karuzel VAT

15.45-16.00      dr Karolina Tetłak, FATCA – wybrane zagadnienia

16.00-16.15      dr Katarzyna Knawa, Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych – analiza regulacji w kontekście art. 217 Konstytucji

16.15-16.30      Grzegorz Klarkowski, Materialnoprawne podstawy wznowienia postępowania podatkowego – wnioski z badań

16.30-16.45      Magdalena Małecka, Zwrot nienależnie pobranego VAT – wybrane zagadnienia

16.45-17.00      dr Agnieszka Franczak, Wybrane problemy VAT w samorządach – analiza orzecznictwa

17.00            Dyskusja i zamknięcie pierwszego dnia Konferencji

 

14.10.2017 r.

9:45                    Otwarcie drugiego dnia Konferencji

10.00-10.30      dr Agnieszka Bielska-Brodziak (współpraca Karolina Więckowska i Marek Suska), Śladami prawodawcy faktycznego. Materiały legislacyjne jako narzędzie wykładni

10.30-11.00      Prof. UMK, dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, Przyczynek do dyskusji nad źródłami prawa podatkowego

11.00-11.20      dr Dagmara Dominik-Ogińska, Efektywność procedury zwrotu VAT

11.20-12.00      Przerwa kawowa i czas na wymeldowanie się z hotelu

12.00-12.30      Prof. UMK, dr hab. Agnieszka Olesińska, Polska klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania

12.30-12.45      Marcin Kantorek, Prawnik doktorant jako podatnik – analiza spornego orzecznictwa

12.45-13.05      Justyna Zając-Wysocka, Pozalegislacyjna działalność Ministerstwa Rozwoju i Finansów

13.05-13.30      dr Marta Papis-Almansa, Ubezpieczenia w Europejskim podatku VAT – obecne problemy i alternatywa dla zwolnienia w świetle rozwiązań Australii i Nowej Zelandii

13.40-14.15      Dyskusja i zamknięcie Konferencji

14.15-15.15      Obiad

 

 

W tym roku partnerem medialnym konferencji jest:

MP_logo