Szczegółowy program konferencji

VII Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego

Zakopane, 12-13 października 2018 r.

 

Prosimy o bieżące śledzenie zmian w programie oraz innych informacji organizacyjnych na tej stronie.

 

12.10.2018 r.

10.00                           Rozpoczęcie Konferencji

10.30-11.00                dr hab. Paweł Borszowski, prof. UWr, Definicje legalne w prawie podatkowym jako ograniczenie obszaru nieostrości

11.00-11.15                dr Stefan Babiarz, Sędzia NSA, Opodatkowanie nabycia spadku w prawie podatkowym Republiki Litewskiej i w Polsce

11.15-11.30                 dr Adam Bartosiewicz, Zarys skutków podatkowych finansowania społecznościowego

11.30-11.45                 dr Michał Wilk, Perspektywy wykorzystania sztucznej inteligencji w  prawie podatkowym

11.45-12.00                Dyskusja

12.00-12.30                Przerwa kawowa

12.30-12.45                dr Anna Wojciechowska, GAAR – ewolucja czy rewolucja

12.45-13.00                Bartosz Kubista, Swoboda działalności gospodarczej, a klauzula o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania

13.00-13.15                Jerzy Martini, Działania państwa wobec wyzwań związanych z oszustwami VAT

13.15-13.30                Łukasz Janiga, Digitalizacja sprawozdawczości podatkowej a system źródeł prawa

13.30-13.45                Dyskusja

13.45-14.45                Obiad

14.45-15.00                Radosław Pioterczak, Ulga meldunkowa – problem wykładni przepisów  stanowiących „pułapkę legislacyjną”

15.00-15.15                dr Aleksander Słysz, Zasada kumulacji w podatku od spadków i darowizn – struktura głęboka kontra granica językowa wykładni

15.15-15.30                Marek Słupczewski, Rozumowanie per analogiam w sprawach podatkowych – diament czy piasek na plaży?

15.30-15.45                Mateusz Piech, Zakres i znaczenie pojęcia urządzenie przemysłowe – komparatystyczna analiza poglądów prezentowanych w doktrynie i orzecznictwie w ujęciu międzynarodowym – Wykładnia pojęcia urządzenie przemysłowe – w rozumieniu krajowym i międzynarodowym?

15.45- 16.00               Dyskusja i kawa

16.00-16.15                Agnieszka Brodowicz, Należyta staranność a odliczenie VAT wg Ministerstwa Finansów

16.15-16.30                dr Paweł Mikuła, VAT w TSUE.  Podsumowanie ostatniego kwartału

16.30-16.45                dr Katarzyna Knawa, Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika: kryptowaluty – analiza przypadku

16.45-17.00                dr Agnieszka Franczak, Zasada pewności prawa a walka z oszustwami i nadużyciami w podatku od towarów i usług

17.00-17.15                Dyskusja i zamknięcie pierwszego dnia Konferencji

19.00                           Uroczysta kolacja

                       

 

13.10.2018 r.

 9.30-10.00                  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK, Podatnik w świecie policentryzmu interpretacyjnego – kokofonia, harmonia, ogólne dyrektywy czy sztywne reguły?

10.00-10.15.               dr Marta Papis-Almansa, STIR a prawo podatnika do rzetelnego procesu, na gruncie przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Karty Praw Podstawowych UE

10.15-10.30                Alicja Sarna, Wykorzystanie dowodów z innych postępowań w postępowaniu podatkowym czyli co wolno organowi podatkowemu

10.30-10.45                Łukasz Koba, Implementacja Dyrektywy ATAD w Polsce na przykładzie exit tax

10.45-11.00                Eliza Wójcik, Opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax)

11.00-11.15                Dyskusja

11.15-12.00                Przerwa kawowa i czas na wymeldowanie się z hotelu

12.00-12.15                dr Izabela Andrzejewska-Czernek, Kilka uwag o wykładni prawa podatkowego na tle kwestii opodatkowania gruntów pod liniami energetycznymi i zmian w prawie w tym zakresie

12.15-12.30                Ewelina Lelito, Podatek od nieruchomości od elektrowni fotowoltaicznej – argumentum a simili do elektrowni wiatrowej

12.30-12.45                Filip Biegun, Wykorzystanie mechanizmu podzielonej płatności w transakcjach nieruchomościowych

12.45- 13.00               Mateusz Langer, Problem interesu w prawie podatkowym

13.00-13.15                Marcin Kantorek, Opodatkowanie prostytucji – czy ma to sens? Przekrój historyczny i międzynarodowy

13.15-13.30                Dyskusja i zamknięcie Konferencji

13.30-14.30                Obiad